Standard komponenter

Ur underhållssynpunkt är det en fördel att använda så få artiklar som möjligt, vilket gör det enkelt att lagerhålla reservdelar för snabb och enkel reparation. Som standard till vårt interna likströmsystem använder vi Anderson kontakter som är könlösa och stackarna vilket innebär att de går att bygga ihop olika kontakter med samma byggmoduler.  

Läs mer

Modulbaserat byggsystem

DVDC anläggningen är modulbaserad för att det ska vara enkelt att bygga ut och modifiera anläggningen. Det minskar behovet av reservdelar och gör att delar går att återanvända i stor utsträckning. Vi har utgått ifrån ISO 216 som är standard för pappersformat.

Läs mer

Solinstrålning per kvm och år

Hypotes: Teoretisk går det att tjäna ca 1000:- kr / kvm och år. Vad blir den egentliga intäkten beroende på systemeffektivitet. Ackumulerad globalstrålning är den samlade solenergin från hela himlen mot en horisontell yta. Solskenstiden är den tid den direkta solstrålningen överstiger 120 Wm-2. och  antalet ackumulerade solskenstid är 1800 h och ackumulerad solinstrålning är    […]

Läs mer